Časopis pro lékaře v praxi

Pravidla o reklamě na preparáty vázané na lékařský předpis neumožňují její uveřejnění ve veřejných sdělovacích prostředcích.
Tyto informace jsou určeny pouze lékařům, farmaceutům a odborným pracovníkům ve zdravotnictví.
Při otevření článku budete přesměrováni na přihlašovací stránku.


Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů,
čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům,
a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

VSTUPTE

Zaregistrovat se můžete zdarma ZDE.